PRIVACYBELEID VOOR (MOBIELE) CONSUMENTENWEBSITES

1. INLEIDING

Dit privacybeleid is voor deze website b1.hlv.mobi en regelt de privacy van de gebruikers die deze website gebruiken.

Het beleid beschrijft de verschillende gebieden waarbij de privacy van de gebruikers betrokken is en schetst de verplichtingen en vereisten van de gebruikers, de website en eigenaren van de website. Daarnaast zal in dit beleid ook worden beschreven hoe deze website gegevens en informatie van gebruikers verwerkt, opslaat en beschermt.

Telefuture Nederland BV is een gegevenscontroller in de zin van de Algemene Regels voor Gegevensbescherming van de EU, die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018. U kunt onze contactgegevens op deze website vinden. Als u niet tevreden bent met een aspect van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke toezichthouder voor problemen met gegevensbescherming. Wij zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt als u een klacht hebt, zodat we kunnen proberen dit voor u op te lossen.

2. WELKE GEGEVENS WE VAN U VERZAMELEN

Bij persoonlijke gegevens gaat het om informatie waarmee iemand kan worden geïdentificeerd. Het gaat hierbij niet om geanonimiseerde gegevens.

Wij kunnen bepaalde soorten persoonlijke gegevens over u als volgt verwerken:

 • Identiteitsgegevens kunnen uw voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam, huwelijkse staat, aanspreektitel, geboortedatum en geslacht omvatten.
 • Contactgegevens kunnen uw factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers omvatten.
 • Financiële gegevens kunnen details van uw bankrekening en betaalkaart omvatten.
 • Transactiegegevens kunnen details over betalingen tussen ons en andere details van aankopen door u omvatten.
 • Technische gegevens kunnen uw inloggegevens, internetprotocoladressen, browsertype en -versie, browserplug-intypes en -versies, instelling van de tijdzone en locatie, besturingssysteem en platform omvatten en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot deze website.
 • Profielgegevens kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes omvatten.
 • Gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens kunnen uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons en onze externe partijen omvatten en uw communicatievoorkeuren.

Wij kunnen ook geaggregeerde gegevens verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens onthullen uw identiteit echter niet en zijn als zodanig op zich geen persoonlijke gegevens. Een voorbeeld hiervan is als wij uw gebruiksgegevens beoordelen om het percentage gebruikers van de website te berekenen dat gebruik maakt van een specifieke functie van onze website. Als we de geaggregeerde gegevens met uw persoonlijke gegevens verbinden, zodat u kunt worden geïdentificeerd, dan worden ze als persoonlijke gegevens behandeld.

Gevoelige gegevens

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens van u. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die details omvatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen informatie over criminele veroordelingen en overtredingen.

3. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

Wij kunnen op verschillende manieren gegevens over u verzamelen, zoals:

 • Directe interacties: U kunt gegevens leveren door formulieren in te vullen op onze website (of anderszins) of door met ons te communiceren via post, telefoon, e-mail of anderszins, bij voorbeeld als u:
 • onze producten of diensten bestelt;
 • een account op onze website aanmaakt;
 • zich abonneert op onze dienst of publicaties;
 • middelen of marketing bij ons aanvraagt;
 • deelneemt aan een wedstrijd, verloting, actie of enquête; of als u
 • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties: Als u onze website gebruikt, kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en gebruikspatronen. Wij verzamelen deze gegevens door middel van cookies, serverlogs en soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens van u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken.
 • Externe partijen of openbaar beschikbare bronnen: Wij kunnen persoonlijke gegevens van u ontvangen van verschillende externe partijen en openbare bronnen, zoals hieronder wordt omschreven:
  • aanbieders van analyses, zoals Google, die buiten de EU zijn gevestigd;
  • advertentienetwerken, zoals Facebook, die buiten de EU zijn gevestigd; en
  • aanbieders van zoekinformatie of trackinginfo, zoals HOTJAR, die buiten de EU zijn gevestigd.
4. ZO GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken indien dit wettelijk is toegestaan. De meest voorkomende toepassingen van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • Als we het contract tussen ons moeten uitvoeren.
 • Als het nodig is voor onze legitieme belangen (of van die van een externe partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet boven die belangen prevaleren.
 • Als wij moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als een wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, anders dan in verband met het versturen van marketingcommunicatie aan u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door een e-mail naar ons te sturen via helpdeskklacht@telefuture.nl

Doelen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Hieronder worden de manieren beschreven waarop we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken en de wettelijke basis waarop we dergelijke gegevens zullen verwerken. We hebben ook uitgelegd wat onze legitieme belangen zijn en waar deze van belang zijn.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettelijke reden verwerken, afhankelijk van de specifieke reden waar we uw gegevens voor gebruiken. E-mail ons op helpdeskklacht@telefuture.nl als u details wilt hebben over de specifieke wettelijke reden waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, als in de onderstaande tabel meer dan één reden wordt gegeven.

Doel/Activiteit Type gegevens Wettelijke basis voor verwerking
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en te bezorgen, waaronder:
(a) Het beheren van betalingen, kosten en vergoedingen
(b) Geld dat u ons schuldig bent te innen en te verhalen
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Financiële gegevens
(d) Transactiegegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om verschuldigde bedragen te innen
Om onze relatie met u te beheren, door onder andere: (a) U op de hoogte te brengen van wijzigingen van onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) U te vragen om een beoordeling te geven of een enquête in te vullen
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Marketing- en communicatiegegevens
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze bestanden up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken
Om u in staat te stellen om deel te nemen aan een verloting of wedstrijd of om een enquête in te vullen (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien
Om ons bedrijf en onze website te beheren en te beveiligen (inclusief problemen oplossen, data-analyses, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en het hosten van gegevens) (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante content en advertenties te kunnen bieden en het effect van onze advertenties te meten en te begrijpen (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(f) Technische gegevens
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om over onze marketingstrategie te informeren
Om data-analyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en beleving te verbeteren (a) Technische gegevens
(b) Gebruiksgegevens
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om types klanten te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en om over onze marketingstrategie te informeren
Om u aanbevelingen en suggesties te geven over goederen of diensten die u mogelijk interesseren (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Profielgegevens
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien
Marketingcommunicatie

U zult marketingcommunicatie van ons ontvangen als u:

i (i) informatie van ons hebt aangevraagd of goederen of diensten van ons hebt gekocht; of
ii (ii) als u uw gegevens aan ons hebt verstrekt en bij het invoeren van uw gegevens het vakje hebt aangevinkt, zodat wij u marketingcommunicatie kunnen sturen; en
iii (iii) in elk geval, waarin u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van deze marketing.

Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen, vóórdat we uw persoonlijke gegevens delen met een externe partij voor marketingdoeleinden.

U kunt ons of externe partijen op elk gewenst moment vragen om u niet langer marketingberichten te sturen, door ons te mailen op helpdeskklacht@telefuture.nl.

Als u ervoor kiest om onze marketingcommunicatie niet langer te ontvangen, dan geldt dit niet voor persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt als gevolg van de aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties.

Verandering van doel

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij ze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs vinden dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en deze reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als u meer wilt weten over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, mail ons dan op helpdeskklacht@telefuture.nl.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een doel dat geen verband houdt met het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld, dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we de wettelijke basis van de verwerking uitleggen. We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken, als dit wettelijk vereist of toegestaan is.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij moeten uw persoonlijke gegevens mogelijk met de hieronder vermelde partijen delen, voor de doelen die hierboven in de tabel in paragraaf 4 uiteen zijn gezet:

 • Andere bedrijven in onze groep die IT-, facturerings- en systeembeheersdiensten leveren en leiderschapsrapportages uitvoeren.
 • Dienstverleners die IT- en systeembeheersdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die consultancy-, bankiers-, juridische, verzekerings- en accountantsdiensten leveren.
 • De belasting- en douanedienst, toezichthouders en andere autoriteiten, gevestigd in de EU en andere relevante jurisdicties, die in bepaalde omstandigheden rapportage vereisen van verwerkingsactiviteiten.
 • Overheids- en niet-gouvernementele autoriteiten die marktgedragscodes en klachten van klanten beheren.
 • Externe partijen aan wie we delen van onze onderneming of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen.

Wij eisen van alle externe partijen, aan wie we uw gegevens overdragen, om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en om deze in overeenstemming met de wet te behandelen. Wij staan dergelijke externe partijen alleen toe om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te gebruiken.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Wij brengen uw persoonlijke gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier gebruikt of geopend worden, worden gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere externe partijen die zakelijk gezien dergelijke gegevens moeten kennen. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze aanwijzing verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
Wij hebben passende procedures ingesteld voor het nemen van maatregelen in geval van een vermoedelijke inbreuk op persoonlijke gegevens en wij zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

8. HET BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, waaronder het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode van persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het mogelijke risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doelen waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doelen ook op een andere manier kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten.
Vanwege belastingdoeleinden zijn we wettelijk verplicht om basisinformatie van onze klanten tot zes jaar na beëindiging van hun lidmaatschap te bewaren (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens).

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: kijk hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer naar u te herleiden zijn) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u in verband met uw persoonlijke gegevens rechten volgens de wetgeving op de gegevensbescherming . Deze rechten omvatten het recht om:

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
 • Een correctie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
 • De verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Een beperking aan te vragen van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
 • Uw toestemming in te trekken.

U kunt meer over deze rechten vinden op de website van de plaatselijke privacy-autoriteit.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, mail ons dan op helpdeskklacht@telefuture.nl.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om één van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw aanvraag duidelijk ongefundeerd, herhalend of overdreven is. Daarnaast kunnen we in deze omstandigheden weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Het kan zijn dat we specifieke informatie van u moeten vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om één van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet openbaar worden gemaakt aan iemand die hiertoe niet bevoegd is. Mogelijk nemen we ook contact met u op om u om meer informatie te vragen in verband met uw aanvraag, om zo onze reactie te versnellen.

Wij proberen om binnen een maand op alle legitieme aanvragen te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren, als uw aanvraag bijzonder complex is of als u een aantal aanvragen hebt gedaan. In dat geval zullen wij dit aan u melden en u op de hoogte houden.

10. LINKS NAAR EXTERNE PARTIJEN

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van externe partijen. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, dan kunt u externe partijen toestaan om gegevens over u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen controle over deze websites van externe partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Als u onze website verlaat, dan moedigen we u aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

11. COOKIES

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om u te waarschuwen als websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze website niet langer toegankelijk kunnen zijn of niet juist meer functioneren.

Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze website te onderscheiden. Dit helpt ons om u een goede gebruikservaring te bieden als u onze websites bezoekt en stelt ons ook in staat om onze websites te verbeteren.

Een cookie is een klein bestand van letters en getallen dat we op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de harde schijf van uw computer. Onze websites kunnen één of meer van de volgende soorten cookies gebruiken:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die vereist zijn voor de werking van onze websites. Het gaat hier bij voorbeeld om cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze websites.
 • Analytische/prestatie cookies. Ze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om te zien hoe bezoekers zich door een website verplaatsen als ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze websites werken te verbeteren, door er bij voorbeeld voor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
 • Functionaliteit cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen als u terugkeert naar een website. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren en uw voorkeuren onthouden.
 • ‘Targeting cookies’. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze websites, de pagina’s die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze websites en de daarop getoonde advertenties relevanter te maken voor uw interesses.

Houd er rekening mee dat externe partijen (waaronder bij voorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten, zoals analysediensten van internetverkeer) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatie cookies of ‘targeting cookies’.

Voorbeelden van cookies van externe partijen die externe diensten leveren zijn:

U vindt meer informatie over hen op hun respectievelijke websites.

Als u meer wilt weten over cookies, dan gaat u naar http://www.aboutcookies.org/. Dit is een onafhankelijke externe bron die uitlegt wat cookies en clear gifs zijn en hoe u ze kunt beheren. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de website van deze externe partij en er ook geen controle over hebben.

U kunt cookies blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u ze kunt uitschakelen. Het kan echter zo zijn dat u geen toegang meer hebt tot onze websites of delen ervan, als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (waaronder essentiële cookies).
Met uitzondering van strikt noodzakelijke en functionele cookies, vervallen cookies na twee jaar.

12. Versie.

Dit beleid is gedateerd op 1 mei 2018.